Public Goods

Бежанци и пропаганда

Ние използваме кризата, предизвикана от пристигането на търсещите убежище в Германия, за да изпробваме теорията за използването на пропаганда като стратегия на недемократична държава срещу демократична държава.

Оставете 1ви февруари. Има и други дати.

На 1ви февруари почитаме жертвите на комунизма. Датата отразява изпълнението на присъдите на така наречения Народен съд. Хиляди членове на българския елит са убити, след претупан процес.

Интерактивна карта на Морската Градина

Морската Градина: Какво да се прави?

Написах това обръщение преди 2-3 години (2014-15).  Застиналостта на олигархията в България го оставя стъписващо актуално.

Предизборно Обръщение на Морската Градина към политическите партии в България, към Общинския Съвет и Кмета на Варна

Inaugural Lecture: New Professors at Uni Mannheim

[Neue Gesichter]² 

Die neuen Professorinnen und Professoren der Sozialwissenschaften stellen sich vor

Bulgaria's Voting Reforms

Bulgaria’s new voting reforms risk undermining the country’s electoral process

by Andrea Fumarola, Nikolay Marinov

Една чехкиня в България: "Народният" съд

Писма на Вера Багрилова (чехкиня , омъжена за българин) Писмата са отпечатани под заглавие „Изгнание в българския Сибир” във в.”Подкрепа”. №№ 54 – 90, март-април 1992 г. 

Март – село. 

Скъпи татко, 

Pages